Selamat Datang ke Laman Web Tabung Kemanusiaan Mindanao

 

Firman Allah S.W.T. yang bermaksud ;
“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ? Iaitu kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad ke jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, nescaya Allah akan mengampuni dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam syurga ‘Adn. Itulah keberuntungan yang besar”. 
(As-Saff : 10-12) 

 

Keterangan Imej:

 

UNTUK LINK KEPADA LAMAN WEB TABUNG KEMANUSIAAN MINDANAO...

Gunakan banner ini.

http://amalnet.tripod.com/moro/index.htm